Davidstorp har varit i jordbrukets tjänst sedan 1588, då brukare David satte spaden i adelsmarken, ägd av Johan Ume, för första gången.
Nu är det vi; Sven & Birgitta Andersson som sedan 2018/19 odlar olika kryddor efter att lagt ned grisproduktionen sedan några år.

Hantverk


Utveckling av våra produkter sker efterhand som vi blir mer inspirerade av våra kunders krav och förväntningar. Vi utvecklar och producerar olika förädlade produkter med våra kryddor som utgångspunkt.

Konceptet


Odling av kryddor med den senaste tekniken; stående odlingsenheter med kokosfiber för kryddans utveckling och bevattning med näringslösning via kontrollerat bevattningssystem


Kvalitetsförsäkran


Vi strävar efter bäst möjliga kvalitet och ger oss inte föränn vi fått fram en kvalitetsprodukt som uppfyller de krav som vi och våra kunder ställer på den färdiga produkten. Det kan vara allt från en estetiskt tilltalande förpackning till en smakrik och lättanvänd produkt med bästa hållbarhet.
De e ja som e Sven.

Davidstorp - ett modernt varumärke med gamla anor
Davidstorp har en lång och väl dokumenterad historia. Namnet nämns för första gången i kyrkoböckerna redan 1588. Här var jorden bördig och försörjde både präster, småbrukare och adelsmän. David, som gårdsnamnet härstammar från, var den förste brukaren av den så kallade adelsjorden som ägdes av Kungens befallningsman Johan Urne.
Idag är Davidstorp en modern, miljöanpassad odlingsanläggning med väldiga solfångare på taken och inomhus små, klimatstyrda plantage-
rum med cirkulerande närings- och bevattningssystem. Varje basilika-
planta får precis så mycket ljus och näring som den vill ha. Bladen plockas när de är som allra fräschast och smakar som bäst. Råvaran är den största ”hemligheten” bakom Davidstorps så omtyckta och omtalade basilikapesto.
Sven och Birgitta tog över gården efter Svens föräldrar i slutet av 1900-talet. Genom att förena nedärvd kunskap om traditionell
växtodling med ny, miljöanpassad teknik har de lyckats få fram en prima skånsk medelhavsråvara som sticker ut i smak och fräschör.
Lägg till ett redigt mathantverk med bara skånska ingredienser,
fingertoppskänsla och mycket kärlek.